Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable serà SMARTLIVING BARCELONA, S.L., amb CIF: B66453622 i adreça social situada en C. GUILLEM MARCONI, 29, CP: 08787 de LA POBLA DE CLARAMUNT.

EMPRESA té designat un Delegat de Protecció de Dades (DPO), davant el qual podrà acudir per plantejar qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se per carta a SMARTLIVING BARCELONA, S.L., C. GUILLEM MARCONI, 29, 08787, LA POBLA DE CLARAMUNT a l’atenció de Responsable de Protecció de Dades o per mail a info@smartliving.cat amb l’assumpte “Responsable Protecció de Dades”

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat els tractem?

Les dades que ens facilita en el formulari el qual inclou, entre uns altres, dades identificatives (com el seu nom) i de contacte (mail, telèfon) són necessaris per a la correcta tramitació de la seva consulta, així com dades generades com a conseqüència de la navegació.

És l’interessat qui, a través del formulari, ens facilita les seves dades de contacte amb les següents finalitats:

  • Gestionar la seva sol·licitud d’informació i qualsevol altra que es pugui derivar de la mateixa.
  • Remetre informació comercial i sobre productes i immobles que puguin ser del seu interès.

És necessari que completi del formulari aquells camps marcats amb () en cas contrari, no es podrà dur a terme el tràmit interessat.

Quin és la legitimació del tractament de les dades?

El desenvolupament de la seva pròpia sol·licitud d’informació ens permet tractar les seves dades exclusivament per a aquesta fi.

A qui comuniquem les seves dades?

Només comunicarem les seves dades a aquells proveïdors i entitats que precisi per a la prestació del servei interessat o a les quals, en previsió de les disposicions legals que li són aplicable, estigui obligat a facilitar informació. No està previst que es realitzin Transferències Internacionals de Dades.

Quin és el temps de conservació de les seves dades?

Les dades personals obtingudes per a la tramitació i gestió de la sol·licitud seran conservats durant el període de temps en què s’estigui tramitant i gestionant la seva sol·licitud d’informació. En qualsevol cas, s’informa a l’interessat que les seves dades podran conservar-se bloquejats durant els terminis marcats per la legislació vigent respecte a l’exercici de qualsevol reclamació que puguem rebre.

Si la finalitat del contacte és comercial, les seves dades seran conservades fins al moment en què revoqui el seu consentiment.

Quins són els seus drets respecte a les seves dades?

La normativa de protecció de dades confereix a l’interessat els següents drets:

  • Dret d’accés: Conèixer què tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
  • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
  • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
  • Dret a oposar-se a la presa de decisions automatitzades.
  • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.
  • Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.

En qualsevol cas, podrà exercitar qualsevol reclamació que consideri oportuna respecte al tractament de les seves dades acudint a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o dirigint-se al nostre Responsable de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicats anteriorment.