>mòduls de formigó

Fabricació de mòduls de formigó amb motllos. Smartliving ha dissenyat un mòdul de 3m x 6m x 1,2m.
Es poden anar completant a mesura que es va vivint gràcies a l’innovador sistema de mòduls de formigó, que es fabriquen a la planta de l’empresa en Vic (Barcelona).
Un cop definit el projecte, es fabriquen les peces i es monta la casa a la fàbrica.

>configuració de l’habitatge

Acoblament dels interiors. A la fàbrica s’afegeixen les fusteries exteriors, els tancaments interiors, les instal·lacions, cuines i banys.
Els habitatges Smartliving s’amplien o es desmunten a mesura que es necessita. Espais amples i diàfans poden convertir-se en habitacions o sales més petites o tancades.

>configuració de l’habitatge

Acoblament dels interiors. A la fàbrica s’afegeixen les fusteries exteriors, els tancaments interiors, les instal·lacions, cuines i banys.
Els habitatges Smartliving s’amplien o es desmunten a mesura que es necessita. Espais amples i diàfans poden convertir-se en habitacions o sales més petites o tancades.

>fonamentació

Fonamentació prefabricada al territori. Serà la base on es sustenti l’habitatge.
El sistema de fonamentació prefabricada Smartliving, amb precisió topogràfica, a base dels encaixos MF, permetrà una perfecte col·locació dels mòduls al solar.

>trasllat

Trasllat de les agrupacions de mòduls al solar. Els mòduls, amb els tancaments interiors ja construïts, les seves instal·lacions passades, tots els elements de banys, cuines i fusteries exteriors instal·lades, es col·loquen en camions que els transporten fins el lloc on quedaran ubicats definitivament.

>trasllat

Trasllat de les agrupacions de mòduls al solar. Els mòduls, amb els tancaments interiors ja construïts, les seves instal·lacions passades, tots els elements de banys, cuines i fusteries exteriors instal·lades, es col·loquen en camions que els transporten fins el lloc on quedaran ubicats definitivament.

>instal·lació

Instal·lació dels mòduls al solar. S’ubiquen els mòduls amb camió grua col·locant-los damunt la fonamentació amb precisió milimètrica gràcies als encaixos MF. A l’exterior es col·loca la coberta amb una impermeabilització contínua i els seus remats metàl·lics, i es sellen les juntes entre mòduls amb doble cordó de silicona. A l’interior es connecten les instal·lacions entre mòduls amb el sistema unificat ‘plug in 1’ de Smartliving. Es col·loca el parquet i sòcols i finalment es pinten els tancaments interiors.

>tanques i paviment exteriors

La parcel·la es tanca perimetralment i es deixa accessible amb els paviments exteriors d’accés a la casa. Si el solar no té tancament perimetral, s’instal·la tancament prefabricat opac a la base i metàl·lic a la part superior. Es pavimenten els accessos per vehicles i per peatons fins a la casa.

>tanques i paviment exteriors

La parcel·la es tanca perimetralment i es deixa accessible amb els paviments exteriors d’accés a la casa. Si el solar no té tancament perimetral, s’instal·la tancament prefabricat opac a la base i metàl·lic a la part superior. Es pavimenten els accessos per vehicles i per peatons fins a la casa.

>connexions

Connexions als serveis públics. L’habitatge es connecta al sanejament i als serveis d’aigua i electricitat.
L’habitatge es deixa llest per entrar a viure amb totes les comoditats definides al contracte.