RECERCA DE SOLAR PER CONSTRUIR UNA CASA SMARTLIVING

A l’hora de fer la recerca del SOLAR per construir una casa Smartliving, hauràs de tenir en compte els paràmetres d’AMPLADA, PROFUNDITAT, PENDENT i ORIENTACIÓ.

Si fem una previsió de 3 metres de separació dels límits amb els veïns, tenim la següent relació de DIMENSIONS DE SOLARS (sempre segons normativa urbanística del municipi corresponent):

AMPLADA DE SOLAR
Per cases ESTRETES (models SLA) necessitarem solars de >12 metres d’amplada. Per cases ESTRETES amb moviment entre les peces (models SLB) necessitarem solars de >13,2 metres fins a 16,8 metres d’amplada. Per cases AMPLES amb 2 peces de costat (models SLU i MAXI) necessitarem solars de >18 metres d’amplada.

PROFUNDITAT DE SOLAR
Per cases ESTRETES (models SLA i SLB) necessitarem solars de >18 metres de profunditat. Per cases AMPLES (models SLU i MAXI) necessitarem solars de >12 metres de profunditat.

PENDENT DEL SOLAR
S’ha de tenir en compte que per col·locar una casa es necessita una plataforma plana i horitzontal.
ELs solars que tenen pendent, es necessita fer moviment de terres per crear la plataforma, i si el pendent és superior al 10% molt probablement serà necessari construir murs de contenció de terres (de formigó armat o de rocalla).

ORIENTACIÓ CASA
Tenint en compte l’orientació del solar, la casa es col·locarà deixant el màxim de jardí a la zona SUD del solar, orientant la zona de dia de la casa a SUD.

smartdream-24-SLUU186+22
smartliving-LIGHT-00
Menú